ევროპული უნივერსიტეტების მორიგი ჩამონათვალი Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში
11 სექტემბერი 2019
ევროპული უნივერსიტეტების მორიგი ჩამონათვალი Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის

• კილის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (გერმანია)

• კარლოუს ტექნოლოგიური ინსტიტუტი (ირლანდია)

• კობლენცის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (გერმანია)

• ბრაგანჩას პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (პორტუგალია)

• რჟეშოვის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (პოლონეთი)