საერთო სამაგისტრო გამოცდისთვის მოსამზადებელი ტრენინგი, სრული დაფინანსებით.
01 მარტი 2019


საჩუქრად ყველა მსურველს! ახლა უკვე BTU-ში!

საერთო სამაგისტრო გამოცდისთვის მოსამზადებელი ტრენინგი, სრული დაფინანსებით.

ტრენინგი ხორციელდება განათლების ცენტრ ,,რენომესთან” ერთად და არის  მეცნიერებათა დოქტორის, მარი დგებუაძის საავტორო პროგრამით შედგენილი.

ტრენინგი ჩატარდება მარტში, აპრილში, მაისში და ივნისში და მოიცავს გამოცდით მოთხოვნილი ყველა ტიპის დავალებების და სავარჯიშოების ამოხსნის ხერხებს (80 ამოცანა ლოგიკურ და რაოდენობრივ მსჯელობაში), აკადემიური ტექსტების კითხვის სტრატეგიებს და სწრაფად სწორი პასუხების მიგნების გზებს. აკადემიური ტიპის ნაშრომების შედგენის პრინციპებს და "ანალიტიკური წერა"–ს ნაწილის ყველა დეტალს.

 ოთხივე კომპონენტის ტრენინგს დაეთმობა 8 საათი.

კომპონენტებია: წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა, ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობროვი მსჯელობა.

 გაიარეთ წინასწარი რეგისტრაცია: https://bit.ly/2BU4Mci