პროგრამირების მსოფლიო ოლიმპიადის მეოთხედფინალი
12 სექტემბერი 2018
პროგ­რა­მი­რე­ბის მსოფლიო ოლიმპიადის მეოთხედფინალი წელს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში
ჩატარდება.

მე­ო­თხე­დფი­ნა­ლის მი­ხედ­ვით შე­ირ­ჩე­ვა მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ონა­ტის ნა­ხევარფი­ნალ­ში დაშ­ვე­ბუ­ლი გუნ­დე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს რეგი­ო­ნი­დან.

ღონისძიება 1970 წლიდან ტარდება. მას შემ­დეგ ოლიმ­პი­ა­დის 320 000-ზე მეტი მონა­წი­ლე სტუ­დენ­ტი და­საქმდა მსხვილ საერ­თა­შო­რი­სო კორ­პო­რა­ცი­ებ­ში.