საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებთან
04 სექტემბერი 2018

საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებთან ჩატარდება სილიკონ ველი თბილისის სამუშაო სივრცეში!

გაიგეთ ყველა ინფორმაცია სასწავლო პროცესებთან, სამომავლო გეგმებთან და პროექტებთან დაკავშირებით!


გაიცანით ამბასადორი სტუდენტები და დასვით კითხვები.

● 10 სექტემბერი 15:00 მენეჯმენტი მე-2 კურსი
● 10 სექტემბერი 16:00 ფინანსები მე-2 კურსი
● 11 სექტემბერი 18:30 მაგისტრატურა მე-2 კურსი
● 12 სექტემბერი 12:00 Staffordshire/Oxford Brookes მე-2 კურსი
● 12 სექტემბერი 13:00 აიტი მე-2 კურსი
● 13 სექტემბერი 19:00 შეხვედრა დოქტორანტებთან
● 24 სექტემბერი 15:00 ფინანსები 1 კურსი
● 24 სექტემბერი 17:00 მენეჯმენტი 1 კურსი
● 24 სექტემბერი 18:30 მაგისტრატურა 1 კურსი
● 25 სექტემბერი 13:00 აიტი 1 კურსი
● 25 სექტემბერი 14:00 Staffordshire/Oxford Brookes 1 კურსი
Student Ambassadors:

anastasia.abakelia.1@btu.edu.ge
tinatin.donadze.1@btu.edu.ge
ekaterine.malania.1@btu.edu.ge
salome.napetvaridze.1@btu.edu.ge
ana.zurabashvili.1@btu.edu.ge
ana.gvelesiani.1@btu.edu.ge
mariami.chakhvadze.1@btu.edu.ge
ana.khurtsidze.1@btu.edu.ge