საერთაშორისო კონტაქტი
19 მარტი 2018

საგარეო ურთიერთობების სამსახური

ელ-ფოსტა:

international@btu.edu.ge
erasmusplus@btu.edu.ge

თანამშრომლები:

ანი ჭელიშვილი
კონსულტანტი (დროებით მოვალეობის შემსრულებელი)
ani.chelishvili@btu.edu.ge