ბერიკა შუკაკიძე
alt


გაიცანით მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის ლექტორი,

ბერიკა შუკაკიძე - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ორგანიზაციული ქცევის კურსის ლექტორი.