ზურა ტიკარაძე
პერსონალის პროფილი : აკადემიური - აიტი - ასოცირებული;
alt


გაიცანით საინფორმაციო ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის ლექტორი,

ზურაბ ტიკარაძე - პროგრამული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის მოადგილე, შემოსავლების სამსახური.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში დაპროგრამება JVM პლატფორმაზე კურსის ლექტორი.