ალექსანდრე სბორშჩიკოვი
alt


გაიცანით ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ლექტორი,

ალექსანდრე სბორშჩიკოვი - მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის კურსის ლექტორი.