მიხეილ გაგოშიძე
პერსონალის პროფილი : მოწვეული - აიტი;
alt


გაიცანით საინფორმაციო ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის ლექტორი,

მიხეილ გაგოშიძე - ინფორმატიკის დოქტორი.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში Python-ისა და მონაცემთა სტრუქტურებისა და ალგორითმების კურსების მოწვეული ლექტორი.