სოსო ნინიძე
პერსონალის პროფილი : მოწვეული - აიტი;

alt


გაიცანით საინფორმაციო ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის ლექტორი,

სოსო ნინიძე - დეველოპერთა ჯგუფის უფროსი კომპანია Odeosoft-ში.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში Python-ის კურსის ლექტორი.