გიორგი არავიაშვილი
პერსონალის პროფილი : მოწვეული - აიტი;

alt

გაიცანით საინფორმაციო ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის ახალი ლექტორი,

გიორგი არავიაშვილი - არასამთავრობო ორგანიზაცია "DGSALT" თანადამფუძნებელი და დირექტორი;
"IT Academy Step" დირექტორის მოადგილე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინოვაციების დანერგვასა და მართვაში.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში სერვერული ოპერაციული სისტემების Windows Server-ის კურსის ლექტორი.