გიორგი კაპანაძე
პერსონალის პროფილი : მოწვეული - აიტი;

alt

გაიცანით ჩვენი გუნდი

გიორგი კაპანაძე - მაგისტრი გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემების ტექნოლოგიებში.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში გეოსაინფორმაციო სისტემების (GIS) კურსის ლექტორი.