ალექსანდრე ჩახვაძე
პერსონალის პროფილი : აკადემიური - აიტი - ასისტენტ პროფესორი;

alt

გაიცანით ჩვენი გუნდი

ალექსანდრე ჩახვაძე - ინფორმატიკოსი. ბიზნესისა და ტექნოლიგიების უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის მონაცემთა ბაზების საწყისების კურსის ლექტორი.