სოსო ბერიძე
პერსონალის პროფილი : მოწვეული - აიტი;
alt

გაიცანით ჩვენი გუნდი

სოსო ბერიძე - საქართველოს ეროვნული ბანკი, აპლიკაციების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი, ბიზნეს-ანალიტიკოსი

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში მონაცემთა ბაზების საწყისების კურსის ლექტორი