ანა გუგუშვილი
პერსონალის პროფილი : მოწვეული - ბიზნესი;

alt

გაიცანით ჩვენი გუნდი 

ანა გუგუშვილი - საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ინოვაციების მენეჯმენტისა და სტარტაპების კურსის ლექტორი