ნინო მეფარიშვილი

alt
ნინო მეფარიშვილი - ბანკირი, ფინანსური კონსულტანტი. ბაფ (GFPAA) სრული წევრი. Central European University მაგისტრი ფინანსებში.
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ფინანსური ანგარიშგების კურსის ლექტორი.