ქრისტინე ლორთქიფანიძე
alt
კვლევითი და საკონსულტაციო კომპანია "ანოვას" თანადამფუძნებელი. 
BTU-ს მოწვეული ლექტორი მარკეტინგული კვლევის მეთოდების კურსის ფარგლებში