ნათია სესკურია
                   alt

თავდაცვისა და უსაფრთხოების კვლევების გაერთიანებული სამსახურების სამეფო ინსტიტუტ RUSI-ს ასოცირებული მკვლევარი, University College London (UCL)- ის მაგისტრი .
BTU-ს მოწვეული ლექტორი დემოკრატიული მმართველობის კურსის მიმართულებით.