ანი ვაშაყმაძე
პერსონალის პროფილი : აკადემიური - ბიზნესი - ასისტენტ პროფესორი;

alt

ანი ვაშაყმაძე - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო - დონორებთან ურთერთობების და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი.
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი.