ნინო ჭავჭანიძე

აიცანით ჩვენი გუნდი: ნინო ჭავჭანიძე - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსის ლექტორი.