დავით გულუაგაიცანით ჩვენი გუნდი: დავით გულუა - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, აიტი კონსულტანტი, მონაცემთა ბაზების კურსის ლექტორი.