გიორგი ბაქრაძეგიორგი ბაქრაძე - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. ეკონიმიკის მაგისტრი Georgetown University, აშშ. განვითარების ეკონომიკის მაგისტრი Williams College, აშშ. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მრჩეველი.