დავით შავგულიძე
პერსონალის პროფილი : მოწვეული - აიტი;

alt

გაიცანით ჩვენი გუნდი: დავით შავგულიძე, CISA, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური - IT აუდიტის სამსახურის უფროსი.