დავით შავგულიძეგაიცანით ჩვენი გუნდი: დავით შავგულიძე, CISA, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური - IT აუდიტის სამსახურის უფროსი.