გირშელ ჭოხონელიძე
პერსონალის პროფილი : აკადემიური - აიტი - ასისტენტ პროფესორი;

alt

გაიცანით ჩვენი გუნდი: გირშელ ჭოხონელიძე - CISSP, CeH, მთავარი IT აუდიტორი; სახელმწიფო აუდიტის სამსახური