გიორგი ზედგინიძე
პერსონალის პროფილი : მოწვეული - აიტი;
alt

გიორგი ზედგინიძე - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი; ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი.