ნინო ფერიშვილი


დაამთავრა საქართველო ტექნიკური უნივერსიტეტი, კავკასიის ბიზნეს სკოლა. გამოცდილება - საერთაშორისო სტანდარტებთან მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება, საკონსულტაციო კომპანია ააიპ „გლობალ ქონფორმითის“ დამფუძნებელი, SAI Global Georgia- ს გარე აუდიტორი, ექსპერტი ხარისხის სისტემებსა და სერტიფიცირებაში.
ორგანიზაციების სერტიფიცირებისათვის მომზადება საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაზე.
პერსონალის კონსულტირება და მომზადება მენეჯმენტის სისტემებში, შიდა აუდიტორების მომზადება.