ნინო გორგაძე


ნინო გორგაძე - MBA, PhD კანდიდატი, მიღებული აქვს ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის მაგისტრის ხარისხი პროექტების მენეჯმენტში,ასევე ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხი მენეჯმენტში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. პროექტების მენეჯმენტის ტრენერი 4 წლიანი გამოცდილებით.
გენერალური მენეჯერი 4 წლიანი გამოცდილებით. პროექტების მენეჯერი 12 წლიანი გამოცდილებით დიდ, კომპლექსულ, საერთაშორისო და ლოკალურ პროექტების მენჯმენტში, როგორც საერთაშორისო, არასამთავრობო, ასევე კერძო და სახელმწიფო სექტორებში. ბოლო წლებში მუშაობდა შემოსავლების სამსახურსა და თავდაცვის სამინისტროში, ამჟამად მუშაობს ,,პალიტრა მედია’’ ჰოლდინგში საერთაშორისო პროექტების კოორდინატორად.