ნინო მიქავა

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი.

აქვს 17 წლიანი გამოცდილება მენეჯმენტში სადაზღვევო და ჯანდაცვის სექტორებში.

პროფესიით არის ექიმი, ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი, მკვლევარი.

აკადემიური ცოდნა ბიზნესის ადმინისტრირების, ჯანდაცვის მენეჯმენტის, გლობალური ჯანდაცვის მიმართულებით.

კვლევითი ინტერესები: ელექტრონული ჯანდაცვა, ტელემედიცინა, ჯანდაცვის სისტემები.საბაკალავრო და სამაგისტრო თემების ხელმძღვანელი ჯანდაცვის მენეჯმენტის, მენეჯმენტის მიმართულებით.

არის 5 სამეცნიერო სტატიის ავტორი. აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო კონფერენციებსა და ვორქშოფებში.