IX Millennium
15 იანვარი 2019

Washington Post  ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში მიმდინარე პროექტს ვრცელ სტატიას უთმობს!
კოსმოსურ პირობებში ქართული ვაზის მოყვანის პროექტის შესასწავლად, საქართველოში სპეციალური ვიზიტით ჟურნალისტთა ჯგუფი იმყოფებოდა.

მარსზე, შე­საძ­ლოა, ქარ­თუ­ლი ვაზი გა­შენ­დეს. ამის შე­სა­ხებ Washington Post წერს. ინი­ცი­ა­ტი­ვა პრო­ექ­ტის „მე­ცხრე მი­ლე­ნი­უ­მი“ ნა­წი­ლია, რო­მელ­საც სა­ქარ­თვე­ლოს კოს­მო­სუ­რი კვლე­ვის სა­ა­გენ­ტო გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებს. გა­მო­ცე­მა აღ­ნიშ­ნავს, რომ სა­ქარ­თვე­ლო ცდი­ლობს მსოფ­ლი­ოს გა­აც­ნოს, რომ სწო­რედ ეს ქვე­ყა­ნაა ღვი­ნის სამ­შობ­ლო.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ექ­სპე­რი­მენ­ტის ფარ­გლებ­ში, სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი ვაზს მარ­სის მსგავს ნი­ა­დაგ­ში დარ­გა­ვენ. პრო­ექ­ტზე მო­მუ­შა­ვე გუნ­დი წლის და­სა­წყის­ში აპი­რებს თბი­ლის­ში, ერთ-ერთ სას­ტუმ­რო­ში შექ­მნას ვერ­ტი­კა­ლუ­რი ფერ­მა, სა­დაც ია­ტა­კი­დან ჭე­რამ­დე გან­თავ­სე­ბულ სათ­ბურ­ში ვა­ზის გარ­და მარ­წყვსაც მო­იყ­ვა­ნენ - ვი­ტა­მი­ნე­ბით გა­ჯე­რე­ბულ კენკრას, რომ­ლის გა­და­ტა­ნაც სხვა პლა­ნე­ტა­ზე რთუ­ლი არ იქ­ნე­ბა.

ვერ­ტი­კა­ლუ­რი ფერ­მა, რო­მე­ლიც ნაკ­ლებ სივ­რცეს და მი­ნი­მა­ლურ ადა­მი­ა­ნურ რე­სურსს მო­ი­თხოვს, სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს მეც­ნი­ე­რებს და­აკ­ვირ­დნენ, რო­მე­ლი ვაზი შეძ­ლებს მარ­სის ნი­ა­დაგ­ში არ­სე­ბო­ბას.

ასე­ვე, რო­გორც Washington Post წერს, თბი­ლი­სის ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი (BTU) გეგ­მავს, ვიდ­რე ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში მარ­სის მსგავ­სი გა­რე­მოს სი­მუ­ლა­ცი­ას მო­ა­წყო­ბენ, რამ­დე­ნი­მე სა­ხის ნი­ა­და­გი გა­მოს­ცა­დონ. ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში კი მცე­ნა­რის­თვის შექ­მნი­ან ზუს­ტად ისეთ პი­რო­ბებს, რო­გო­რიც მარსზეა - და­ბა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რე­ბით, ნახ­ში­რორ­ჟან­გის მა­ღა­ლი შემ­ცვე­ლო­ბით და ატ­მოს­ფე­როს მა­ღა­ლი წნე­ვით. 


შედეგები იხილეთ ვრცლად: 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/white-wine-on-the-red-planet-scientists-in-georgia-are-hunting-for-a-perfect-martian-grape/2019/01/06/c28d3570-fe21-11e8-a17e-162b712e8fc2_story.html?=IwAR3c04UPBc4NjALM6XHAjRRA75FSs0jLSpwHWvPneYoCyol5uSLq1fVO3bs&noredirect=on&utm_term=.cfe6f0843dbf&fbclid=IwAR3fcDqRHiW-W30WiXZgz4ZmFsgJi7AOj7Ne67Agnk5_6Ag86Ws4MWKX4z4

 

https://www.amerikiskhma.com/a/georgians-want-to-grow-vine-on-marc/4733794.html?=IwAR1LtjDwjLEIunWmzohRSMSfPJF5PV3--DLqTqIq8glLBJs3da9hID7SntQ&fbclid=IwAR1vBwz__Ux-wrmfqzmeolhpLiWF4rCrvDgXF_XNXcVPVXh5pFlqD_LS9x4

 

https://www.ambebi.ge/article/230630-the-washington-post-kartveli-mecnierebi-marsistvis-shesaperis-qurznis-jishs-archeven/?=IwAR1kwZ96YMEZl5BJramP4kZt6Kw6L7sL6FP21gcoRj9FT5U5-FivSgxS634&fbclid=IwAR0ZtTCj1tocMj7pcdng9inqVCWnqNlJkq45UQUvz2mvkHVgqXSqtTg8ypY

 

https://www.kvirispalitra.ge/public/49722-rqatsitheli-tsithel-planetaze-qarthveli-mecnierebi-marsze-venakhebis-gashenebisthvis-emzadebian.html?=IwAR0MJh50LE_nWYV95WeTAvsLgX83ieeaHXdNZcHxrIjNoIrl4v6iHfjD4gY&fbclid=IwAR2bNeu--1mdhKggHrJ59HKcGwyfDa4pKdYNfoRIXNwF5w4PpDW-tjWD2jw

 

https://www.livescience.com/64477-georgia-growing-wine-on-mars.html?fbclid=IwAR0NrWnh8HmUF20IJhfNWDKlyc8Nj-SL4NXl6x7mpJKfJNB47xTkq4VYCUA

 

https://www.rferl.org/a/whitw-wine-on-red-planet/29704703.html?fbclid=IwAR0V-LUusq0i6JeF97ECBhm3uIHagGb-0ABLDg6GrxUWaPT4Tjdogd2K234

 

https://www.thedrinksbusiness.com/2019/01/georgian-scientists-aim-to-grow-wine-grapes-on-mars/?fbclid=IwAR1WK2q01m0nMs8FJxMjc3oONd5tzAB7-bh3S6zgB7mtBAM_O_av5delbU8

 

https://www.elitedaily.com/p/georgias-ix-millennium-project-to-grow-wine-grapes-on-mars-is-out-of-this-world-15725332?fbclid=IwAR3_eknZC0WQVOlYKzVOceILkV0v5OeujplEMgLzK1dwTfv7JnZ6gB43it0

 

https://www.corkandgrapes.com/home/is-there-vine-on-mars?fbclid=IwAR0Gc8iF1poZ345M1DkVsA77zGCqpLZEd1pp1xFwI8l8C8Cp3T_ZXrFA_pU