10 მარტს, 12:30 სთ-ზე, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ბრიტანული კომპანიების წარმომადგენლებისთის

,,ბრიტანული განათლების რეგიონალური სივრცის'' პრეზენტაცია გაიმართება.
უნიკალური საბაკალავრო პროგრამები ბრიტანეთის წამყვან უნივერსიტეტბთან.