სწავლის საფასური და დაფინანსება

სწავლის საფასური შესაძლებელია დაფინანსდეს შემდეგნაირად:

 

  • სახელმწიფო სასწავლო გრანტი
  • საუნივერსიტეტო სტიპენდია მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე ყველა სტუდენტს
  • 15% ფასდაკლება ჩვენი პროგრამების პირველ და მეორე პრიორიტეტად არჩევის შემთხვევაში
  • სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი (მაგისტრატურაში ჩაბარების მსურველთათვის)

 

უნივერსიტეტში მოქმედებს წლიური სწავლის საფასურის ეტაპობრივად გადახდის სისტემა. 

 

საბაკალავრო პროგრამების საფასური:

 

  • ბიზნესის ადმინისტრირება - მენეჯმენტი - 2250 ლარი
  • ბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები - 2250 ლარი
  • საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 2250 ლარი

 

სამაგისტრო პროგრამის საფასური:

 

  • ბიზნესის ადმინისტრირება და საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 2250 ლარი

 

სადოტორო პროგრამის საფასური

 

  • ბიზნესის ადმინისტრირება - 2250 ლარი