ბიზნესის ადმინისტრირება - მენეჯმენტი (Major - ძირითადი პროგრამა)
ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი - 1950101

 


  

ბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები (Major - ძირითადი პროგრამა)
ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი - 1950102


ბიზნესის ადმინისტირება - (Minor დამატებითი პროგრამა) 

 


საინფორმაციო ტექნოლოგიები (Major - ძირითადი პროგრამა)
ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი - 1950103

 


საინფორმაციო ტექნოლოგიები (Minor - დამატებითი პროგრამა)